Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 5. Nieuwe ontwikkelingen en het schoolplan

5.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs voor het komende jaar

Dit schooljaar richten we ons op:

 • Onderwijskwaliteit
 • Gedrag
 • Lezen

Met als doel om de opbrengsten (de cognitieve en sociaal-emotionele) te verhogen. Dit gaan we doen door:

 • Bewegend leren borgen
 • Werken met het EDi-model
 • Implementeren begrijpend lezen en technisch lezen
 • Talentgericht werken optimaliseren o.a. in ateliers
 • Talentontwikkeling bij leerlingen verder uitdiepen groepen 7 en 8
 • Talentgericht kijken naar leerlingen optimaliseren het team
 • Effectiever gebruik maken van de open wand
 • Vanuit WSKO worden er interne audits georganiseerd. De bedoeling is dat de komende twee schooljaren alle WSKO scholen aan de beurt komen.

Evaluatie van het jaarplan 2023-2024

 • Gedrag: Binnen de Hofvilla hebben de gedragsspecialisten een specifiekere rol gekregen. Zij zijn gekoppeld aan groepen, om zo de leerkrachten te kunnen ondersteunen en hulp te kunnen bieden op het gebied van gedrag. Het gedragsprotocol is aangepast en wordt up to date gehouden door de werkgroep. De werkgroep zorgt ervoor dat het onderwerp elke maand terug komt op de agenda. Het resultaat van deze aanpak is dat er meer rust en duidelijkheid op het gebied van gedrag is binnen de school. Er is een eenduidig beleid in handelen.
 • Lezen: Het leesonderwijs binnen de Hofvilla is, nadat dit het afgelopen jaar onderzocht is, positief ontwikkeld. De leescoördinator heeft het leesonderwijs meer structuur geboden en heeft tijdens de individuele begeleiding ervoor gezorgd dat het lezen vooruit is gegaan. De leescoördinator gaat dit komend schooljaar verbreiden binnen  de verschillende bouwen.
 • Onderwijskwaliteit: Het voorgenomen beleid om meer te werken met de open wand, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is onvoldoende van de grond gekomen. Dit zal voor het komende schooljaar een onderdeel zijn van het speerpunt.

Het schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school verantwoording aflegt van haar onderwijsbeleid en de plannen beschrijft voor de komende jaren. Eens in de vier jaar dient de school het schoolplan voor te leggen aan de Rijksinspectie voor het onderwijs. We werken met het schoolplan 2023-2027. Het schoolplan en het jaarplan liggen ter inzage op school.

“ Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind”