Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 5. Nieuwe ontwikkelingen en het schoolplan

5.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs voor het komende jaar

Dit schooljaar richten we ons op:

 • Gedrag
 • Lezen
 • Rekenen
  Met als doel om de opbrengsten (de cognitieve en sociaal-emotionele) te verhogen.Dit gaan we doen door:

  • Bewegend leren borgen
  • Werken met het EDi-model
  • Implementeren begrijpend lezen en technisch lezen
  • Talentgericht werken optimaliseren o.a. in ateliers
  • Talentontwikkeling bij leerlingen verder uitdiepen
  • Implementeren werken met leerlijnen groep 1-2 (Driestar)
  • Effectiever gebruik maken van de open wand
 • Vanuit WSKO worden er interne audits georganiseerd. De Hofvilla is in november 2022 aan de beurt.

Het schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school verantwoording aflegt van haar onderwijsbeleid en de plannen beschrijft voor de komende jaren. Eens in de vier jaar dient de school het schoolplan voor te leggen aan de Rijksinspectie voor het onderwijs. We werken met het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan en het jaarplan liggen ter inzage op school.

โ€œIk heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!โ€

โ€œ Wij willen oog hebben voor de talenten van het kindโ€