Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 7. Namen en adressen

7.1 Adressenlijst

Basisschool De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
Tel: 0174 292 093
hofvilla@wsko.eu

https://hofvilla.wsko.nl

Schoolbestuur WSKO

De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk
Tel: 0174 280 446
info@wsko.nl
www.wsko.nl

Stichting geschillen commissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 356 8600

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs
Tel: 0800 8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Jeugdgezondheidszorg

Voor het maken van een afspraak met jeugdarts of jeugdverpleegkundige, voor informatie over jeugdvaccinaties, voorlichtingsbijeenkomsten of logopedie of voor vragen over de algemene gezondheid van uw kind. Tel: 079 343 5540

Centraal loket

Samenwerkingsverband Westland
Postbus 25
2670 AA Naaldwijk

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Tel: 088 054 99 99
(ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief)
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

G.G.D. Zuid-Holland West

Postbus 6080
2702 AB Zoetermeer
info@ggdzhw.nl
www.ggdzhw.nl

Team Gezonde School

gezondeschool@ggdzhw.nl
Tel: 079 343 0888

Team Infectieziektebestrijding

infectieziekten@ggdzhw.nl
Tel: 079 343 5430

Team Medische Milieukunde

mmk@ggdzhw.nl
Tel: 079 343 0807

Telefonisch meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
Tel: 0900 111 3111

Okidoki Kinderopvang (BSO)

Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
0174 44 15 10
info@okidoki-kdv.nl
www.okidoki-kdv.nl

BSO BLOS

De Hofvilla
Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
Tel: 085 401 13 74

ZON! Sport Wateringen

Noordweg 26
2291 EE Wateringen
06 10 276 300

De parochie

Er bestaat contact met de parochie Sint Joseph aan de Harry Hoekstraat. De parochie Sint Joseph is sinds april 2011 onderdeel van de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin. De federatie is bereikbaar via de website www.rkwestland.nl. Vanuit de parochie Sint Joseph is er bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie intensief contact met onze school.

Adres: Parochie Sint Joseph
Harry Hoekstraat 37
2291 SL Wateringen
Tel: 0174-292197