Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 1. De school

1.1 Schoolgegevens

Basisschool De Hofvilla telt ongeveer 600 leerlingen. De meeste leerlingen van onze school komen uit de wijken rondom de school. Gezien de ligging van de school worden er ook leerlingen uit Den Haag en Rijswijk bij ons aangemeld. De leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking en daarom is de school een goede afspiegeling van de samenleving.

1.2 Directie en Managementteam

Basisschool De Hofvilla wordt geleid door de directie bestaande uit directeur Mieke Hopmans en adjunct-directeur Ciska de Koning, samen verantwoordelijk voor de besluitvorming. Zij worden ondersteund door het managementteam.

Managementteam
NaamFunctie
Ilse Lamers en Lisette Kuijpers-GardienIntern Begeleiders
Helma VoskuilBouwcoördinator van de onderbouw (groepen 1 t/m 2)
Miechelle ZuijderwijkBouwcoördinator van de middenbouw (groepen 3 t/m 5)
Mandy van GaalenBouwcoordinator van de bovenbouw (groepen 6 t/m 8)
Ciska de KoningAdjunct-directeur en talentcoördinator, o.a. verantwoordelijk voor het aansturen en borgen van de ateliers.
Mieke HopmansDirecteur

1.3 Plaats van de school

Onze nieuwe school ligt middenin een rustige woonwijk grenzend aan het prachtige Hofpark. De kleurrijke buitenkant verbeeldt de kleurrijke binnenkant. We zijn kleurrijk voor wat betreft de populatie, het team en ons onderwijsconcept. We richten ons vooral op het talentgericht werken, omdat als je datgene mag doen waar je goed in bent je gelukkig wordt. Wij streven er naar om alle kinderen met veel plezier naar school te laten gaan en dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Onze slogan is dan ook; ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ Doordat de school gelegen is aan het Hofpark vinden we de natuur erg belangrijk. We betrekken de omgeving van de school heel bewust bij het lesgeven. Frequent bewegen in een gezonde omgeving binnen of buiten onze school is bij ons een uitgangspunt. Vanaf 1 april 2018 is er een nieuw verkeersplan in werking getreden afgestemd op de nieuwe school en de hoeveelheid leerlingen.

1.4 Bestuur

Het schoolbestuur van WSKO

Alle katholieke basisscholen in de gemeente Westland behoren tot het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. Het college van bestuur, oftewel bevoegd gezag, wordt ondersteund en geadviseerd door medewerkers van het service-bureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappe-lijke Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de Medezeggenschapsraad namens het college van bestuur. Het college van bestuur wordt geadviseerd door schooldirecties en medewerkers van het servicebureau. Het adres van het servicebureau is: De Ruijtbaan 83 / 2685 RS Poeldijk / Tel: 0174 280 446 / info@wsko.nl / www.wsko.nl

Visie WSKO

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en schoolleiding. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken en handelen. Het Rijnlands model kenmerkt zich door een werkcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van erkende kwaliteiten en een georganiseerd vertrouwen. Ze staat voor vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Vertrouwen als kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging, die vooruitgang activeert. Vanuit deze filosofie is een koersplan ontwikkeld. Het koersplan bevat geen vastomlijnde doelstellingen maar wil richting geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd. Binnen het koersplan is gekozen voor vijf domeinen: omgevingsgerichtheid, goed werkgeverschap, kwaliteit, professionele cultuur en financieel bewustzijn.

Identiteit WSKO

Als we het hebben over de identiteit van de school dan gaan we uit van de katholiciteit. Dit betekent dat we als WSKO-scholen een aantal kenmerken willen nastreven die we als stelling hebben afgesproken:

  • Vanuit openheid is onze drempel laag en willen we niemand buiten sluiten;
  • We willen zien en gezien worden. We zien de kinderen op onze school en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past;
  • Onze wortel komt voort uit de Bijbel en daardoor willen we ons laten inspireren. Wij weten met elkaar wat we van waarde vinden en willen dat doorgeven aan onze leerlingen;
  • Iedereen is uniek. Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind. Dat gaat verder dan alleen kennis overbrengen;
  • Samen zijn betekent in relatie met anderen groeien en ontwikkelen. Wij denken en handelen vanuit het collectief met oog voor het individu;
  • We geloven in het goede. Mensen zijn in wezen goed. Vanuit deze positieve houding zien we in elk kind, elke mens iets goeds;
  • Realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is. We geloven dat iedereen op school ergens verantwoordelijk voor is of kan zijn;
  • Er is meer tussen hemel en aarde en daar willen we ruimte voor geven. We zijn niet bang om ruimte te geven aan stilte of om samen te vieren.

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”